PRZEWORSK – MAŁA OJCZYZNA

Seria wydawnicza poświęcona dziejom miasta i regionu, redagowana pod patronatem RTN w Przeworsku we współpracy z Archiwum Państwowym w Przemyślu. Radę Naukową serii tworzą: mgr Bożena Figiela, dr Agnieszka Kawalec, dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, dr Irena Kozimala, dr Arkadiusz Machniak, dr Agnieszka Mirkiewicz

Tom 1: Studia z dziejów miasta i regionu, red. Sz. Kozak, Przeworsk 2016.

Tom 2: I. Kozimala, „Żołnierze Wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim 1944-1956, Przeworsk 2016

Tom 3: „Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939 – 1944), wybór i opracowanie Sz. Kozak, Przeworsk 2018

Tom 4: „Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1944 – 1951), wybór i opracowanie Sz. Kozak, Przeworsk 2020


 

Licencja Creative Commons
 Te utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.