TOM 4

„Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1944-1951), wybór i opracowanie Sz. Kozak, Przeworsk 2020

(całość do pobrania z portalu www.academia.edu)

penc-4a