TOM JUBILEUSZOWY (2021)

Studia z dziejów miasta i powiatu przeworskiego w XX wieku, Seria: Przeworsk – mała ojczyzna (wydanie jubileuszowe), pod red. Szczepana Kozaka i Arkadiusza Machniaka, Rzeszów 2021, ss. 272

[ISBN 978-83-66566-85-9;   wydawnictwo BONUS LIBER]

PMO.2021

 

 

 

 

 

 

 

Więcej w pliku: (Spis treści)