Sekcja bibliograficzna

Skład sekcji:

  1. Bożena Figiela (Przewodnicząca)
  2. Ryszard Kwolek

    W OSTATNICH LATACH UKAZAŁY SIĘ;

2019

Szymon Wilk, Dzieje kultu Świętego Antoniego z Padwy w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku, „Nasza Przeszłość” 2019, t. 132, s. 219-244. (plik do pobrania: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-068ca79b-6fe7-4f4f-8f68-6a9930d10a40/c/09_Wilk_Dzieje_kultu__C5_9Bw._Antoniego.pdf)

Przeworskie Studia Regionalne2017, t.3, red. L. Kisiel, 279 ss. (druk: 2019)

W TOMIE:
SZYMON WILK - Księgi Bractw: Paska Świętego Franciszka z Asyżu i Szkaplerza Świętego przy kościele oo.Bernardynów w Przeworsku z lat 1864-1895 (s.9-43); ŁUKASZ CHROBAK - Przeworski magnat cukrowy - książę Andrzej Lubomirski, czyli o początku galicyjskiego cukrownictwa w latach 1894-1914 (s.44-64); KATARZYNA IGNAS - Pamiątka "dobrej sławy" przeworszczan i wyganianie diabła. Tradycyjne wielkotygodniowe bębnienie w Przeworsku (s.65-119); STELLA PIENIĄŻEK, MARLENA PIENIĄŻEK - Zamordowanie w Lesie Katyńskim. Pamięci kpt. Stanisława Pieniążka (s.120-131); MIROSŁAW WALOCHA, ALEKSANDRA CHMUROWICZ-WALOCHA - Jan Władysław Chmurowicz we wspomnieniach rodziny (s.132-152); BARTOSZ GAŁĄZKA - Żałobne katolickie śpiewy religijne z Przeworska: materiały z badań własnych (s.153-230); GRZEGORZ ROLSKI -  Tadeusz Henryk Rolski. Korzenie, dzieciństwo i młodość (s.231-241); HENRYK PROCHOWSKI - Zofia Rolska - zapomniana bohaterka. Sprawozdanie z wystawy (s.242-250); WOJCIECH KRUK - Konserwacja dodge'a - bojowego samochodu pożarniczego ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku (s.251-264); WIESŁAW NAWROCKI - Geofizyczne badania georadarowe podłoża Placu Mickiewicza i Rynku w Przeworsku prowadzone w 2016 roku (s.265-275).

2018

Łukasz Chrobak, Zmierzch potęgi przeworskich Lubomirskich. Książę Andrzej Lubomirski jako prezes przeworskiej spółki cukrowej, „Rocznik Przemyski” 2018 t. 54: Historia, z. 1 (21), s. 59-74.

Dokumenty historyczne dla miasta Przeworska, oprac. Małgorzata Wołoszyn, Przeworsk 2018, 152 ss.

Katarzyna Ignas, Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska (komentarz wystawy), Przeworsk 2018,  108 ss.

„Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939 – 1944), wybór i opracowanie Szczepan Kozak (Seria: Przeworsk – mała ojczyzna, t. 3), Przeworsk 2018, 212 ss.

2017

Agata Dworzak, Przeworski snycerz Antoni Rarogiewicz (1848-1925) – zarys twórczości, „Modus. Prace z historii Sztuki2017, R. XVII, s. 35-50. (plik do pobrania: https://doi.org/10.11588/diglit.41992.4)

Bożena Figiela, Zbiory przeworskie w kolekcji Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dary Henryka i Jerzego Lubomirskich, Galicja. Studia i materiały 2017, t. 3, s. 86-120. (Pobierz)

Katarzyna Ignas, Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość, Przeworsk 2017,  240 ss.

Małgorzata Wołoszyn, Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich. Katalog wystawy, Przeworsk 2017,  122 ss.

2016

Katarzyna Ignas, Pamiątka „dobrej sławy” przeworszczan i wyganianie diabła. Tradycyjne wielkotygodniowe bębnienie w Przeworsku, w: Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja, red. M. Kwiecińska, Kraków 2016, s. 90-103.

Łukasz Chrobak, Budy Przeworskie jako zapomniane dziedzictwo przeworskich przedmieść, Rocznik Przemyski2016, t.52 HISTORIA, z.1 (19), s.7-22.

Przeworsk – mała ojczyzna, t.2: Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2016,  345 ss. (wydanie drugie zmienione).

Kronika Szkoły Żeńskiej w Przeworsku (1929-1938, 1939-1944), wybór i opracowanie K. Neuberg, Łańcut – Jarosław 2016, 73 ss.

Przeworskie Studia Regionalne2015, t.2, red. L. Kisiel i I. Thomas, 243 ss. (druk: 2016)

Ósmy wiek Przeworska. Ludzie, obiekty, wydarzenia, t.2, red. H. Pelc,     Przeworsk 2016, 308 ss.

Przeworsk – mała ojczyzna, t.1: Studia z dziejów miasta i regionu, red. Sz. Kozak, Przeworsk 2016, 202 ss.

 2015

Agnieszka Mirkiewicz, The aspects concerning social activity of the inhabitants of Przeworsk as illustrated by the case of the Gymnastic society „Sokół” (1893-1939), „Scientific Review of Physical Culture” 2015, volume 5, issue 4, p. 249-262.

550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015), red. M.R.Gęśla OFM i A.K.Sitnik OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2015,  484 ss.

recenzja: "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 2017, t.108, s.419-428.

Wojciech Kapusta, Szymon Wilk, 550 lat Bernardynów w Przeworsku, Przeworsk 2015, 256 ss.

Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2015, 401 ss.

Anna Łosowska, Paweł i inni pisarze przeworscy w drugiej połowie XV wieku, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2015, t. 22, s. 89-105.

Arkadiusz Machniak, Represje cywilnych organów bezpieczeństwa publicznego wobec młodzieży Gimnazjum w Przeworsku, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 2012/2015, t.19, s. 191-197.

 2014

 Arkadiusz Machniak, Inwigilacja mieszkańców Przeworska przez komunistyczny aparat represji w latach 1944-1956, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2014, nr 19, s. 120-135.

Arkadiusz Machniak, Powiat przeworski w latach 1945–1947 w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa publicznego, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, t.7.

Andrzej Olejko, Przeworsk i Jarosław w lotniczo-wojennych epizodach z okresu Wielkiej Wojny 1914-1915 r. czyli nieco o nieznanych regionaliach w świetle archiwaliów Kriegsarchiv, „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” 2013/2014, T. 20, s. 191-221.

Krzysztof Stańko, Milena Stańko, Wystąpienia chłopskie w czerwcu 1933 r. w powiatach Przeworsk i Łańcut, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2014, nr 30, s. 49-63.

Jarosław Szarek, Mateusz Szpytma, Rodzina Ulmów, Kraków 2014, 96 ss.