Sekcja bibliograficzna

Skład sekcji:

  1. Bożena Figiela (Przewodnicząca)
  2. Ryszard Kwolek

    W OSTATNICH LATACH UKAZAŁY SIĘ;

2018

Łukasz Chrobak, Zmierzch potęgi przeworskich Lubomirskich. Książę Andrzej Lubomirski jako prezes przeworskiej spółki cukrowej, „Rocznik Przemyski” 2018 t. 54: Historia, z. 1 (21), s. 59-74.

Dokumenty historyczne dla miasta Przeworska, oprac. Małgorzata Wołoszyn, Przeworsk 2018, ss. 152.

Katarzyna Ignas, Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska (komentarz wystawy), Przeworsk 2018, ss. 108.

„Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939 – 1944), wybór i opracowanie Szczepan Kozak (Seria: Przeworsk – mała ojczyzna, t. 3), Przeworsk 2018, ss. 212.

2017

Agata Dworzak, Przeworski snycerz Antoni Rarogiewicz (1848-1925) – zarys twórczości, „Modus. Prace z historii Sztuki2017, R. XVII, s. 35-50. (plik do pobrania: https://doi.org/10.11588/diglit.41992.4)

Bożena Figiela, Zbiory przeworskie w kolekcji Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dary Henryka i Jerzego Lubomirskich, Galicja. Studia i materiały 2017, t. 3, s. 86-120. (Pobierz)

Katarzyna Ignas, Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość, Przeworsk 2017, ss. 240.

Małgorzata Wołoszyn, Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich. Katalog wystawy, Przeworsk 2017, ss. 122.

2016

Łukasz Chrobak, Budy Przeworskie jako zapomniane dziedzictwo przeworskich przedmieść, Rocznik Przemyski2016, t.52 HISTORIA, z.1 (19), s.7-22.

Przeworsk – mała ojczyzna, t.2: Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2016, ss. 345 (wydanie drugie zmienione).

Kronika Szkoły Żeńskiej w Przeworsku (1929-1938, 1939-1944), wybór i opracowanie K. Neuberg, Łańcut – Jarosław 2016, ss.73.

Przeworskie Studia Regionalne2015, t.2, red. L. Kisiel i I. Thomas (druk: 2016)

Ósmy wiek Przeworska. Ludzie, obiekty, wydarzenia, t.2, red. H. Pelc,     Przeworsk 2016, ss. 308.

Przeworsk – mała ojczyzna, t.1: Studia z dziejów miasta i regionu, red. Sz. Kozak, Przeworsk 2016, ss. 202.

 2015

Agnieszka Mirkiewicz, The aspects concerning social activity of the inhabitants of Przeworsk as illustrated by the case of the Gymnastic society „Sokół” (1893-1939), „Scientific Review of Physical Culture” 2015, volume 5, issue 4, p. 249-262.

550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015), red. M.R.Gęśla OFM i A.K.Sitnik OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2015, ss. 484.

Wojciech Kapusta, Szymon Wilk, 550 lat Bernardynów w Przeworsku, Przeworsk 2015, ss. 256.

Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2015, ss. 401.

Anna Łosowska, Paweł i inni pisarze przeworscy w drugiej połowie XV wieku, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2015, t. 22, s. 89-105.

Arkadiusz Machniak, Represje cywilnych organów bezpieczeństwa publicznego wobec młodzieży Gimnazjum w Przeworsku, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 2012/2015, t.19, s.191-197.

 2014

 Arkadiusz Machniak, Inwigilacja mieszkańców Przeworska przez komunistyczny aparat represji w latach 1944-1956, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2014, nr 19, s. 120-135.

Arkadiusz Machniak, Powiat przeworski w latach 1945–1947 w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa publicznego, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, t.7.

Andrzej Olejko, Przeworsk i Jarosław w lotniczo-wojennych epizodach z okresu Wielkiej Wojny 1914-1915 r. czyli nieco o nieznanych regionaliach w świetle archiwaliów Kriegsarchiv, „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” 2013/2014, T. 20, s. 191-221.

Krzysztof Stańko, Milena Stańko, Wystąpienia chłopskie w czerwcu 1933 r. w powiatach Przeworsk i Łańcut, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2014, nr 30, s. 49-63.

Jarosław Szarek, Mateusz Szpytma, Rodzina Ulmów, Kraków 2014, ss. 96.