Sekcja bibliograficzna

Skład sekcji:

  1. Bożena Figiela (Przewodnicząca)
  2. Ryszard Kwolek

    W OSTATNICH LATACH UKAZAŁY SIĘ;

2016

Łukasz Chrobak, Budy Przeworskie jako zapomniane dziedzictwo przeworskich przedmieść, Rocznik Przemyski2016, t.52 HISTORIA, z.1 (19), s.7-22.

Przeworsk – mała ojczyzna, t.2: Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2016, ss. 345 (wydanie drugie zmienione).

Kronika Szkoły Żeńskiej w Przeworsku (1929-1938, 1939-1944), wybór i opracowanie K. Neuberg, Łańcut – Jarosław 2016, ss.73.

Przeworskie Studia Regionalne2015, t.2, red. L. Kisiel i I. Thomas (druk: 2016)

Ósmy wiek Przeworska. Ludzie, obiekty, wydarzenia, t.2, red. H. Pelc,     Przeworsk 2016, ss. 308.

Przeworsk – mała ojczyzna, t.1: Studia z dziejów miasta i regionu, red. Sz. Kozak, Przeworsk 2016, ss. 202.

 2015

 550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015), red. M.R.Gęśla OFM i A.K.Sitnik OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2015, ss. 484.

Wojciech Kapusta, Szymon Wilk, 550 lat Bernardynów w Przeworsku, Przeworsk 2015, ss. 256 .

Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2015, ss. 401.

Anna Łosowska, Paweł i inni pisarze przeworscy w drugiej połowie XV wieku, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2015, t. 22, s. 89-105.

Arkadiusz Machniak, Represje cywilnych organów bezpieczeństwa publicznego wobec młodzieży Gimnazjum w Przeworsku, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 2012/2015, t.19, s.191-197.

 2014

 Arkadiusz Machniak, Inwigilacja mieszkańców Przeworska przez komunistyczny aparat represji w latach 1944-1956, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2014, nr 19, s. 120-135.

Arkadiusz Machniak, Powiat przeworski w latach 1945–1947 w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa publicznego, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, t.7.

Andrzej Olejko, Przeworsk i Jarosław w lotniczo-wojennych epizodach z okresu Wielkiej Wojny 1914-1915 r. czyli nieco o nieznanych regionaliach w świetle archiwaliów Kriegsarchiv, „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” 2013/2014, T. 20, s. 191-221.

Krzysztof Stańko, Milena Stańko, Wystąpienia chłopskie w czerwcu 1933 r. w powiatach Przeworsk i Łańcut, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2014, nr 30, s. 49-63.

Jarosław Szarek, Mateusz Szpytma, Rodzina Ulmów, Kraków 2014, ss. 96.