Sekcja biograficzna

Skład sekcji:

  1. Piotr Łojko (Przewodniczący)
  2. Danuta Krupińska
  3. Aldona Młynarczuk
  4. Maria Winter