Sekcja popularyzatorsko-wydawnicza

Skład sekcji:

  1. dr Irena Kozimala (Przewodnicząca) – historia nowożytna
  2. dr hab. prof. UR Agnieszka Mirkiewicz – historia XIX-XX w.
  3. dr Arkadiusz Machniak – historia najnowsza
  4. dr hab. prof. UR Szczepan Kozak – historia XIX w., żródłoznawstwo
  5. dr Agnieszka Kawalec – historia XIX w., historia historiografii
  6. Bożena Figiela – historia sztuki, historia kolekcjonerstwa, muzealnictwo
  7. Ryszard Kwolek – historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, opracowanie graficzne i skład wydawnictw

Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI:

Grudzień 2020

penc-4a

Przeworsk – mała ojczyzna, t.4: „Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1944-1951), wybór i opracowanie Sz. Kozak, Przeworsk 2020 ISBN 978-83-940881-4-9

 

 

 

 

 


Marzec 2018

PMO3d2

Przeworsk – mała ojczyzna, t.3: „Kronika”  ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku  (lata 1939-1944), wybór i opracowanie Sz. Kozak, Przeworsk 2018  ISBN 978-83-940881-3-2

 

 

 

 


Październik 2016

PMO-2

Przeworsk – mała ojczyzna, t.2: Irena Kozimala, Żołnierze Wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2016   ISBN 978-83-940881-2-5

 

 

 

 


Kwiecień 2016

Przeworsk

Przeworsk – mała ojczyzna, t.1:  Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Sz. Kozaka, Przeworsk 2016  ISBN 978-83-940881-1-8

 

 

 

 

 


Czerwiec 2015

ŻOŁNIERZE2Irena Kozimala, Żołnierze Wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2015  ISBN 978-83-940881-0-1