Sekcja źródłoznawcza

Skład sekcji:

  1. Anna Nowak (Przewodnicząca)
  2. Zofia Kostka-Bieńkowska
  3. dr Małgorzata Kuźma
  4. Inga Kunysz
  5. dr hab. prof UR Szczepan Kozak
  6. dr hab. prof. UR Agnieszka Mirkiewicz
  7. Bożena Figiela