O nas

Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000513925