Władze

Zarząd:

  1. dr hab. prof. UR Szczepan Kozak – Prezes
  2. Bożena Figiela – Wiceprezes
  3. Anna Nowak – Sekretarz
  4. dr Arkadiusz Machniak – Skarbnik
  5. dr Irena Kozimala – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Piotr Łojko – Przewodniczący
  2. dr hab. prof. UR Agnieszka Mirkiewicz – Członek
  3. Danuta Krupińska – Członek