TOM 1

Przeworsk – mała ojczyzna. Studia z dziejów miasta i regionu, t.1, pod red. Szczepana Kozaka, Przeworsk 2016

Przeworsk

Od redaktora (pobierz pdf.0)

Szczepan Kozak, Ludność wiejska powiatu przeworskiego w świetle akt notarialnych z lat 1859-1914 (pobierz pdf.1)

Małgorzata Kuźma, Wybrane aspekty działalności Żydowskiej  Gminy Wyznaniowej w Przeworsku w okresie dwudziestolecia międzywojennego (pobierz pdf.2)

Arkadiusz Machniak, Działalność komunistycznych organów bezpieczeństwa w Przeworsku w latach 1956-1989 w świetle akt z Archiwum IPN w Rzeszowie. Wybrane zagadnienia (pobierz pdf.3)

Edyta Chomentowska, Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia w Przeworsku w 1. poł. XX w. (pobierz pdf.4)

Bożena Figiela, Z Przeworska na Montparnasse. Leon Weissberg (1893-1943) (pobierz pdf.5)

Maciej Wawrzczak, Wyniki badań archeologicznych na wielokulturowym stanowisku Przeworsk – Rynek 13 (pobierz pdf.6)

Andrzej Olejko, Lotnicze epizody z dziejów Podkarpacia – Chałupki, zapomniane lotnisko (pobierz pdf.7)

NOTY O AUTOTACH (pobierz pdf.8)