TOM 3

„Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939-1944), wybór i opracowanie Sz. Kozak, Przeworsk 2018

Wstęp (PMO-3.wstep_.pdf)

ROZDZIAŁ_1-1939