TOM 3

„Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939-1944), wybór i opracowanie Sz. Kozak, Przeworsk 2018

(całość do pobrania z portalu www.academia.edu)

PMO3d2