Sekcja edukacyjna

 

Skład sekcji:

  1. Danuta Krupińska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku)
  2. Aldona Młynarczuk (Gimnazjum nr 1 w Przeworsku)

KRONIKA

23 września 2016 r. dla upamiętniająca 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Kołłątaja w Przeworsku wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przeworsku została zorganizowana uroczystość, w której wzięli udział kombatanci, władze miasta i powiatu, harcerze, nauczyciele, uczniowie i sympatycy Związku.

77a

W okolicznościowym przemówieniu prezes ZKRP i BWP por. Julian Kamycki podkreślił bohaterstwo żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej „o niepodległą i sprawiedliwą dla wszystkich wolną Ojczyznę”. Przypomniał ofiarną postawę polskich żołnierzy, którzy podjęli walkę zbrojną w okupowanym kraju i poza jego granicami. Złożył hołd tysiącom poległym w walce i tym, którzy zginęli w wyniku bezwzględnej eksterminacji.

77b

Szczególne słowa uznania zostały skierowane do obecnych weteranów, którym podziękowano za poświęcenie i przykład jaki dają młodym pokoleniom. W spotkaniu wzięli udział m.in. mjr Eugeniusz Kondziołka, żołnierz konspiracyjnej organizacji Polskich Powstańczych Sił Zbrojnych, por. Zofia Góra, łączniczka AK z oddziału Jana Balawendra „Puchacza”, por. Paweł Mosiądz walczący w oddziałach samoobrony na Kresach Wschodnich, por. Bronisław Drozd, uczestnik bitwy pod Lenino, Tadeusz Gołdasz, bratanek por. Józefa Gołdasza „Grota”, dowódcy oddziału partyzanckiego „Lwowskie Dzieci”, a uczniowie szkoły mieli kolejną okazję wysłuchać wspomnień uczestników tamtych wydarzeń.

77d

Uroczystość została uświetniona wzruszającym programem artystycznym pt. „A jeśli komu otwarta droga do nieba, Tym, co służą Ojczyźnie” przygotowanym przez Danutę Krupińską przy współpracy Mariusza Siuśty, Mariana Pieniążka i Ryszarda Firlety. Uczniowie wspominali żołnierzy z naszego miasta i regionu, którzy walcząc w najsłynniejszych polskich jednostkach, rozsławili imię polskiego żołnierza w całej Europie. Przypomniano losy gen. bryg. Jana Chmurowicza komendanta obrony Przemyśla we wrześniu 1939 r., płk. pilota Tadeusza Rolskiego uczestnika bitwy o Anglię i współtwórcę jednostki „Cyrku Skalskiego”, Antoniego Tyszarskiego, który przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu Polskiego gen. Andersa, mjr. Jana Gryczmana walczącego w obronie Westerplatte oraz gen. Antoniego Chruściela, dowódcy wojskowego Powstania Warszawskiego. Ilustracją programu była przejmująca prezentacja z archiwalnymi zdjęciami, która przypomniała atmosferę tamtych tragicznych dni. Podczas uroczystości prezes Julian Kamycki i Burmistrz Miasta Leszek Kisiel w imieniu Zarządu Głównego ZKRP i BWP uhonorowali osoby podejmujące działania na rzecz wspierania ruchu kombatanckiego „Kombatanckim Krzyżem Zasługi” i Odznaką „Za zasługi dla ZKRPiBWP”.

77c

Te cykliczne międzypokoleniowe spotkania organizowane dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych stały się okazją do popularyzowania historii naszego miasta i regionu, a bezpośredni kontakt z uczestnikami tamtych wojennych wydarzeń i poznanie ich niezwykłych losów to dla młodego pokolenia wyjątkowe przeżycie.

Danuta Krupińska


 

DSCF5636

17 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja  w Przeworsku odbyła się uroczystość poświęcona pamięci żołnierzy antykomunistycznego podziemia, „którzy w obronie niepodległościowego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu”. W tym dniu szkole zostało nadane honorowe odznaczenie – „Kombatancki Krzyż Zwycięstwa z okazji 70. rocznicy historycznego zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych nad hitlerowskim agresorem”, przyznane przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Prezes ZKRP i BWP w Przeworsku Julian Kamycki w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi szkoły w upowszechnianiu idei pamięci narodowej wśród młodzieży szkolnej i podejmowaniu działań na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego w środowisku lokalnym. Uroczystej dekoracji sztandaru dokonał Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

DSCF5645

Tradycją szkoły jest organizowanie we współpracy ze Związkiem Kombatantów uroczystości upamiętniających wydarzenia rocznicowe z czasów drugiej wojny światowej z udziałem kombatantów. Z inicjatywy prezesa ZKRP i BWP pana Juliana Kamyckiego przy współpracy dyrektora szkoły pana Bogdana Sebzdy i nauczyciela historii pani Danuty Krupińskiej w „Kołłątaju” każdego roku odbywają się wzruszające spotkania młodzieży z uczestnikami tamtych wydarzeń i prezentowane są ciekawe programy historyczne. W przygotowywanym przez p. Danutę Krupińską cyklu programów pt. „Nie dajmy zginąć poległym” oprócz postaci znanych z podręczników historii prezentowane są także sylwetki i losy żołnierzy z regionu oraz wydarzenia z czasów okupacji hitlerowskiej w Przeworsku.

DSCF5639W części artystycznej pt. „Pamięć i chwała Bohaterom”, przygotowanej przez nauczycieli: Danutę Krupińską, Barbarę Lenar i Mariusza Siuśtę, zaprezentowano wzruszające wiersze i piosenki oraz filmy, które przypomniały atmosferę tamtych tragicznych wydarzeń sprzed lat. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wspomnień por. Zofii Góry łączniczki AK z oddziału Jana Balawendra „Puchacza”, która przypomniała czas okupacji hitlerowskiej w Przeworsku oraz pana Tadeusza Gołdasza z Urzejowic, bratanka por. Józefa Gołdasza „Grota”, dowódcy antykomunistycznego oddziału partyzanckiego „Lwowskie Dzieci” walczącego na terenie powiatu przeworskiego. Przypomniano także losy mieszkańca Przeworska mjr. Eugeniusza Kądziołki ps. „Kem”, żołnierza konspiracyjnej organizacji Polskich Powstańczych Sił Zbrojnych, który pełnił funkcję łącznika komendanta głównego płk. Romana Kisiela, za co spędził 4 lata w UB-eckich więzieniach, a także żołnierzy Obwodu AK Przeworsk – Tadeusza i Edwarda Cieślów oraz ojca Rufina, Franciszka Janusza ps. „Oczko”, ówczesnego gwardiana przeworskiego klasztoru O.O. Bernardynów, żołnierza AK i WiN, którzy swoją młodość i życie poświęcili walce o niepodległość Polski wierni złożonej przysiędze: „…będę walczył tak, bym mógł żyć i umierać jak prawdziwy Żołnierz Polski – tak mi dopomóż Bóg.”

Dzisiaj po wielu latach przywraca się im nazwiska, zasługi i chwałę oraz godne miejsce wiecznego spoczynku. W spotkaniu uczestniczyli także harcerze z 13. Przeworskiej Drużyny Harcerek z Kresów i 1. Przeworskiej Drużyny Harcerzy „Borek” z phm. Agnieszką Bernacką. W ten sposób społeczność szkoły złożyła hołd żołnierzom drugiej konspiracji, którzy otrzymali zaszczytne miano Żołnierzy Niezłomnych za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za życie oddane w obronie Ojczyzny.

Danuta Krupińska