TOM 2

Irena Kozimala, „Żołnierze Wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956 (wydanie II zmienione), Przeworsk 2016

Wstęp do wydania II (pobierz)

PMO-2